Verksamhet

erbjuder mångsidig, stimulerande verksamhet för barnen. Vi värdesätter en lugn, hemlik miljö som främjar barnets helhetsmässiga utveckling. Vi har aktiviteter inom olika områden som konst, musik, rörelse osv., oftast i smågrupper och åldersindelat. Det finns tid för samvaro, glädje och fri lek. Att tillfredsställa grundbehoven som hälsosam mat, vila, rörelse, trygghet och social samvaro är viktigt. Daghemmet följer ekologiska värderingar vilket innebär att vi bjuder på ekologiska råvaror så långt som möjligt och värnar om naturen, sorterar och komposterar. Vi värnar om finlandssvenska traditioner och firar olika högtider.

Vi värdesätter också ett nära föräldrasamarbete så att vi tillsammans kan verka för barnets bästa. Vid behov kan vi göra ett hembesök innan dagvården inleds. Varje vecka skickar vi ett veckobrev med aktuell information om verksamheten till föräldrarna.

Vår värdegrund baserar sig på:

  • Trygghet, varm atmosfär och att se det enskilda barnet och dess behov
  • Stressfrihet, flexibilitet, lugn och ett positivt bemötande
  • Ett ekologiskt synsätt, vi värnar om att erbjuda barnen närproducerad, hälsosam god mat och tar hand om naturen och omgivningen


Vi arbetar från och med hösten 2015 med ett coachande förhållningssätt. Vi ser det stora i varje barn och i föräldrarna. Vi arbetar medvetet med att förstärka det enskilda barnets självkänsla och självförtroende. Barnen får växa upp i en tillåtande och accepterande omgivning. Föräldrarna är en viktig del av vardagen, och det coachande förhållningssättet använder vi även i föräldrasamarbetet.


Daghemmets öppethållningstider är 7.30-17.00. Vi håller daghemmet stängt ca två veckor vid jul och sommarstängt 5-6 veckor från midsommaren. Vi är inte skyldiga reservvård under lovtiderna. Vi stänger daghemmet 15.00 dagen före helgdag.

Personal

Andelslaget daghemmet Fyren är grundat 2015 av Nina Aartokallio och Nina Melén

Nina Aartokallio, PeM, administrativ föreståndare, företagare

Nina Melén, Företagare, barnskötare och coach, även ansvarig för daghemmets administrativa uppgifter.

Annica Sandström, lärare i småbarnspedagogik

Malin Malmberg, Barnskötare

Minna Vuori, Barnskötare