Ansökning

Ansökan görs elektroniskt via länken på hemsidan eller personligen i
samband med ett besök på daghemmet. Vi erbjuder endast heldagsplatser.

En reservationsavgift på 150 € uppbärs i samband med dagvårdsbeslutet

för att försäkra att dagvårdsplatsen tas emot och som en officiell
bekräftelse på att dagvårdsplatsen är reserverad till familjen.
Reservationensavgiften återbetalas inte om familjen tackar nej till den beviljade dagvårdsplatsen.

Man kan lämna in en ansökan året runt och den är ikraft ett år.
Platsen bekräftas med ett skriftligt avtal som skickas till
vårdnadshavarna med dagvårdsbeslutet. Beslut om dagvårdsplats skickas
till vårdnadshavarna inom fyra veckor efter att vi fått ansökan.

Ring gärna eller besök daghemmet så berättar vi mera!