Välkommen!

Vi är ett privat svenskspråkigt daghem i Nordsjö, Helsingfors. Våra utrymmen är ljusa, rymliga, mångsidiga samt ändamålsenliga. Daghemslokalen är granskad och godkänd av Helsingfors stad enligt de senaste kraven.

Daghemmet är beläget i ett naturskönt område bredvid skogen. Vi värderar en harmonisk och stimulerande vardag med mångsidig verksamhet. Vår småbarnsfostran bygger på ett coachande förhållningssätt vilket innebär att vi ser storheten i varje barn samt möjligheter istället för hinder. Vi har regelbundet på schemat t.ex. yoga, drama och Hemliga klubben där vi övar oss sociala färdigheter. Utöver detta satsar vi mycket på att utveckla det svenska språket och har även utsatt i schemat språklekar.

Daghemmet erbjuder god, hälsosam mat som baserar sig på ekologiska råvaror så långt som möjligt. Lunchen tillreds i daghemmets kök. Vår matlista planeras alltid för sex veckor framåt.

Daghemmet har 21 heldagsplatser. Vi tar emot barn i åldern 1-5 år. Barnantalet i gruppen baserar sig på barnens ålder, finns det småbarn under tre år är gruppstorleken mindre. Vi håller öppet vardagar 7.30-17.00. Vi har fyra vuxna i personalen. Vår professionella personal trivs bra på Fyren!

Kom gärna och hälsa på oss så berättar vi mer!

VI TAR EMOT ANSÖKNINGAR ÅRET OM

Ansökningsblankett >>