Välkommen!

Vi är ett privat svenskspråkigt daghem i Nordsjö, Helsingfors. Daghemmet är beläget i ett naturskönt område. Vi värderar en harmonisk och stimulerande vardag med mångsidig verksamhet. Vår småbarnsfostran bygger på ett coachande förhållningssätt vilket innebär att vi ser storheten i varje barn samt möjligheter istället för hinder. Vi har regelbundet på schemat t.ex. yoga, drama och Hemliga klubben där vi övar oss sociala färdigheter. Daghemmet erbjuder god, hälsosam mat som baserar sig på ekologiska råvaror så långt som möjligt. Lunchen tillreds i daghemmets kök.

Daghemmet har 21 heldagsplatser. Vi tar emot barn i åldern 1-5 år. Barnantalet i gruppen baserar sig på barnens ålder, finns det småbarn under tre år är gruppstorleken mindre. Vi håller öppet vardagar 7.30-17.00.

VI TAR EMOT ANSÖKNINGAR ÅRET OM

Daghemmet Fyren erbjuder även språk klubbar onsdagar (finska, svenska och engelska), barnvaktstjänster och vi hyr ut lokalen för t.ex. kalas, kurser mm. Läs mer under rubriken Daghemmet Fyren.

Ansökningsblankett >>