Välkommen!

Vi är ett privat svenskspråkigt daghem i Nordsjö, Helsingfors. Våra utrymmen är ljusa, rymliga, mångsidiga samt ändamålsenliga. Daghemslokalen är granskad och godkänd av Helsingfors stad enligt de senaste kraven.

Daghemmet är beläget i ett naturskönt område bredvid skogen. Vi värderar en harmonisk och stimulerande vardag med mångsidig verksamhet. Vår småbarnsfostran bygger på ett coachande förhållningssätt vilket innebär att vi ser storheten i varje barn samt möjligheter istället för hinder.

Daghemmet erbjuder god, hälsosam mat som baserar sig på ekologiska råvaror så långt som möjligt.

Daghemmet har 21 heldagsplatser. Vi tar emot barn i åldern 1-5 år. Barnantalet i gruppen baserar sig på barnens ålder, finns det småbarn under tre år är gruppstorleken mindre. Vi håller öppet vardagar 7.30-17.00. Vi har fyra vuxna i personalen. Vår professionella personal trivs bra på Fyren!

Kom gärna och hälsa på oss så berättar vi mer!

VI TAR EMOT ANSÖKNINGAR ÅRET OM

Ansökningsblankett >>