Dagvårdsavgifter

Dagvårdsavgiften för heldagsvård är 365€ per barn. FPA betalar stöd
för privat dagvård direkt till daghemmet och vårdnadshavaren måste
göra en ansökan via FPA i god tid före dagvården inleds. Om ni
beviljas ett vårdtillägg dras denna summa av från dagvårdsavgiften (då
vi fått beslut om det). För 5 åringar reduceras 160 € från dagvårdsavgiften för tio månader (augusti-maj).

www.fpa.fi > Ingångssida > förälder > familjeförmåner på nätet

Dagvårdsavgiften uppbärs för tolv hela månader. Fakturan för dagvårdsavgiften skickas elektroniskt och förfallodagen är månadens sista dag. Dagvårdsavgifterna gäller från och med 1.8.2017 och är i kraft tillsvidare.