Personalen

Andelslaget daghemmet Fyren är grundat av Nina Aartokallio och Nina Melén.

Nina Aartokallio, PeM, lärare inom småbarnspedagogik, , daghemsföreståndare, företagare och coach
Nina Melén, Barnskötare, företagare och coach
Ann-Charlott Hedengren, barnskötare
Thomas Lindqvist, barnskötare