Personalen

Andelslaget daghemmet Fyren är grundat av Nina Aartokallio och Nina Melén.

Nina Aartokallio, PeM , daghemsföreståndare, företagare
Nina Melén, Barnskötare, företagare och coach
Alexandra Wikgren, barnskötare
Annica Sandström, lärare i småbarnspedagogik
Thomas Lindqvist, barnskötare