Personalen

ndelslaget daghemmet Fyren är grundat av Nina Aartokallio och Nina Melén.

Nina Aartokallio, PeM , administrativ daghemsföreståndare, företagare
Nina Melén, Barnskötare, företagare och coach
Annica Sandström, lärare i småbarnspedagogik

Ann-Charlott Hedengren, barnskötare

Malin Malmberg, barnskötare

Minna Vuori, barnskötare