Övrig verksamhet

Kvällsvård/veckoslut

Ifall att ni någongång är i behov av kvällsvård/veckoslutsvård 17.00-20.00/7.30-17.00 är det möjligt att ordna hos oss om ni meddelar om det senast en vecka före. Det kan också vara frågan om mera regelbundet, dock inte dagligen eller varje vecka. Vi tar betalt per timme. Avgiften är 20€/h kvällstid och 25€/h veckoslut.

SPRÅK KLUBBAR arrangeras av Andelslag daghemmet Fyren våren
2019.

Vi ordnar 2 finska klubbar för svenskspråkiga barn i åldern 3-7 år. Vi ordnar klubbarna om vi får minst 5 anmälningar per klubb. Max antal 10 barn per klubb.


Det är samma program i båda klubbarna så man anmäler sig till någondera. Vi bekantar oss med det finska språket på ett lekfullt sätt via sagor, sånger, spel, drama, lekar och pyssel samt andra kreativa metoder.


PLATS: Daghemmet Fyren i Nordsjö, Sjökortsgränden 6 K 79


Klubb 1: Måndagar 16.45-17.45 (15 gånger med start 4.2 och sista gången 20.5)


Klubb 2: Tisdagar 16.45-17.45 (15 gånger med start 5.2 och sista gången 21.5)

Pris:
150 euro (10 euro per gång)

Anmälning senast 28.1.2019 till info@dhfyren.fi

Frågor:
info@dhfyren.fi eller Ninni/Dh Fyren 0456103474


Nedan exakta datum:Klubb 1: Måndag 4.2, 11.2, 25.2, 4.3, 11.3, 18.3, 25.3, 1.4, 8.4, 15.4, 23.4
(Obs. TISDAG pga. påsk), 29.4, 6.5, 13.5, 20.5.Klubb 2: Tisdag 5.2, 12.2, 26.2, 5.3, 12.3, 19.3, 26.3, 2.4, 9.4, 16.4, 23.4,
30.4 (Obs. 17-18), 7.5, 14.5, 21.5.

Vecka 8 håller vi ingen klubb pga. sportlov.


Vi arrangerar även svenska klubb för finskspråkiga på torsdagar 17.15-18.15 om det finns tillräckligt
intresserade.Klubbarna hålls av
Ninni, Noemi och IdaSprid gärna informationen!