Övrig verksamhet

Kvällsvård/veckoslut

Ifall att ni någongång är i behov av kvällsvård/veckoslutsvård 17.00-20.00/7.30-17.00 är det möjligt att ordna hos oss om ni meddelar om det senast en vecka före. Det kan också vara frågan om mera regelbundet, dock inte dagligen eller varje vecka. Vi tar betalt per timme. Avgiften är 20€/h kvällstid och 25€/h veckoslut.

SPRÅK KLUBB arrangeras av Andelslag daghemmet Fyren våren
2021.

Max antal 10 barn per klubb.


Vi bekantar oss med språket på ett lekfullt sätt via sagor, sånger, spel, drama, lekar och pyssel samt andra kreativa metoder.


PLATS: Daghemmet Fyren i Nordsjö, Sjökortsgränden 6 K 79


Pris:
150 euro (10 euro per gång) 12 ggr


Frågor:
info@dhfyren.fi eller Ninni/Dh Fyren 0456103474
Klubbarna hålls av
Ninni, Ronja och NeilSprid gärna informationen!