Övrig verksamhet

Kvällsvård/veckoslut

Ifall att ni någongång är i behov av kvällsvård/veckoslutsvård 17.00-20.00/7.30-17.00 är det möjligt att ordna hos oss om ni meddelar om det senast en vecka före. Det kan också vara frågan om mera regelbundet, dock inte dagligen eller varje vecka. Vi tar betalt per timme. Avgiften är 20€/h kvällstid och 25€/h veckoslut.

SPRÅK KLUBBAR arrangeras av Andelslag daghemmet Fyren hösten
2019.

Vi ordnar 1 finsk klubb, en svensk och en på engelska. Max antal 10 barn per klubb.


Det är samma program i klubbarna. Vi bekantar oss med språken på ett lekfullt sätt via sagor, sånger, spel, drama, lekar och pyssel samt andra kreativa metoder.


PLATS: Daghemmet Fyren i Nordsjö, Sjökortsgränden 6 K 79


Pris:
150 euro (10 euro per gång), start 11.9 och 12 ggr


Frågor:
info@dhfyren.fi eller Ninni/Dh Fyren 0456103474
Klubbarna hålls av
Ninni, Noemi och IdaSprid gärna informationen!